Search website

If you cannot find, what you are looking for, try searching for it below or visit our FAQ-page.

Close

Kdo jsme

Kdo jsme

Tillotts Pharma (www.tillotts.com) je rychle rostoucí mezinárodní specializovaná farmaceutická společnost se sídlem poblíž Basileje. Zaměstnáváme přes 300 pracovníků ve Švýcarsku i v zahraničí, přičemž se věnujeme vývoji, nákupu i prodeji licencí a marketingu inovativních farmaceutických produktů v oblasti gastroenterologie. Úspěšně prodáváme naše vlastní i licencované produkty ve více než 65 zemích prostřednictvím vlastních poboček i sítě pečlivě vybraných licenčních a marketingových partnerů. Úzce spolupracujeme s farmaceutickými výzkumnými centry a univerzitami.

Naše hodnoty

V rámci veškerých našich činností prosazujeme ve společnosti Tillotts čestné a etické jednání v souladu se všemi platnými předpisy a nejvyššími profesními standardy. Vůči zaměstnancům a obchodním partnerům se chováme spravedlivě a s respektem, přičemž odměňujeme loajalitu, čestnost, podnikavost a vynikající výkon. Záleží nám především na následujících hodnotách.

Tyto závazky jsou zakotveny v Etickém kodexu společnosti Tillotts Pharma, jenž shrnuje zásady a hodnoty platné pro všechny zaměstnance Tillotts a očekávané od všech našich obchodních partnerů. Chcete-li si přečíst více, celý náš Etický kodex naleznete zde.

Naše vize

Vize společnosti Tillotts je založena na sedmi strategických pilířích:

  1. Geografická přítomnost: Globální dosah produktů. Propagace na strategických trzích převážně prostřednictvím poboček skupiny. Na ostatních trzích ve spolupráci s vybranými strategickými partnery.
  2. Portfolio: Gastrointestinální a další vybraná speciální léčiva.
  3. Klíčové kompetence: Propagace a lékařský management: silná síť efektivně oslovující zainteresované strany. Výzkum a vývoj: identifikace a naplňování medicínských potřeb. Obchod, vývoj a licencování (BD&L): důvěryhodný obchodní partner v celosvětové komunitě biologických věd. Management: podnikavý a soustředěný, s rychlým a efektivním rozhodováním.
  4. Výzkum, vývoj a produktové portfolio (ZGI): Výzkum zaměřený na protizánětlivé a antifibrotické cíle. Produktovou řadu budujeme pomocí vlastního vývoje (ZGI), jakož i prostřednictvím licencování a vybraných akvizic.
  5. Spolupráce: Úzká spolupráce v rámci skupiny Zeria. Strategická spolupráce s partnery v oblasti výzkumu a vývoje – sdílení know-how, rizik a nákladů; s akademickou sférou – přístup k inovacím; s jinými farmaceutickými společnostmi – marketing a lékařský management mimo dosah skupiny.
  6. Zúčastněné strany: Úzká spolupráce se zdravotníky, pacienty, plátci, akcionáři a investory. Efektivní spolupráce s úřady. Zásadně v souladu s přísnými etickými pravidly.
  7. Technologie: Inovativní komunikace, výroba-zásobování-distribuce, řízení procesů a technologie výzkumu a vývoje.

Naše mise

Podporujeme spolupráci se zdravotnickými profesionály po celém světě, abychom neustále rozvíjeli poznatky v oblasti gastroenterologie a dalších specializovaných terapeutických oblastí.

Dodáváme vysoce kvalitní léky a poskytujeme podporu v oblasti vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu života pacientů.

Jsme hrdí na naši jedinečnou firemní kulturu, která je založena na našich firemních hodnotách, vede nás v našem každodenním podnikání a umožňuje našim různorodým zaměstnancům plně rozvíjet a využívat jejich potenciál. K našim pracovníkům i obchodním partnerům se chováme spravedlivě a s respektem. O dosažení naší Vize 2030 usilujeme s odhodláním, přičemž odměňujeme podnikatelského ducha a vynikající výkon. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby hledali širší souvislosti, nespokojili se se statem quo a změny vnímali jako příležitost.

Jakožto atraktivní zaměstnavatel nabízíme našim pracovníkům nejmodernější pracovní prostředí, přičemž jim poskytujeme prostor pro vytváření rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem moderním a flexibilním způsobem.

Našim akcionářům zajišťujeme jak hodnotu, tak zajímavé a udržitelné zisky.

Globální působení

Prostřednictvím sítě evropských poboček a partnerů zaměřených na gastroenterologii po celém světě Tillotts soustavně posiluje svou nadnárodní působnost. Naše produkty jsou v současné době na trzích v přibližně 65 zemích Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Afriky, Asie a Oceánie.

Podrobnější informace o našich pobočkách v Evropě naleznete zde.

Stáhněte si naši firemní prezentaci