Search website

If you cannot find, what you are looking for, try searching for it below or visit our FAQ-page.

Close

Kolitida vyvolaná Clostridium difficile

Kolitida vyvolaná Clostridium difficile (Clostridioides difficile infections, CDI), známá také jako průjem spojený s C. difficile (C. difficile-associated diarrhoea, CDAD), je infekční choroba navozená toxiny produkovanými sporulující bakterií Clostridioides difficile. Symptomy jsou různorodé, často však zahrnují průjem, bolesti žaludku a horečku.

Příznaky a symptomy se obvykle vyvinou během 5 až 10 dnů po zahájení léčby antibiotiky, ale mohou se objevit již první den nebo i o dva měsíce později.

Infekce nejčastěji postihuje starší dospělé hospitalizované v nemocnicích nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných a typicky se vyskytuje po antibiotické kůře.