Search website

If you cannot find, what you are looking for, try searching for it below or visit our FAQ-page.

Close

Syndrom dráždivého tračníku

Syndrom dráždivého tračníku (irritable bowel syndrome, IBS) je chronické onemocnění trávicího systému, které způsobuje bolesti břicha a poruchy vyprazdňování1. Hlavními projevy jsou časté vodnaté stolice (průjem) nebo naopak nedostatečně časté stolice (zácpa). U některých pacientů se tyto příznaky mohou střídat a měnit se z průjmu na zácpu a obráceně1. IBS je nejčastěji diagnostikovaným gastrointestinálním onemocněním2 a po nachlazení zaujímá druhou příčku mezi příčinami pracovní neschopnosti3. Odhaduje se, že příznaky IBS pociťuje 10–20 %1 jedinců v běžné populaci, ovšem lékařskou pomoc vyhledá pouze přibližně 15 %4. Přestože toto onemocnění nelze vyléčit, jsou k dispozici léčebné postupy ke zmírnění příznaků.

1. Longstreth GF et al. Functional bowel disorders. Gastroenterol. 2006;130:1480-91
2. Brandt LJ et al. An evidence-based systematic review on the management of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2009;104, Suppl 1;S1-S35
3. Schuster MM. Diagnostic evaluation of the irritable bowel syndrome. Gastroenterol Clin North Am. 1991;20(2):269
4. Hungin APS et al. The prevalence, patterns and impact of irritable bowel syndrome: an international survey of 40 000 subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2003;17:643-50