Search website

If you cannot find, what you are looking for, try searching for it below or visit our FAQ-page.

Close

Mikroskopická kolitida

Mikroskopická kolitida (microscopic colitis, MC) je zánět tlustého střeva, způsobující chronický nekrvavý vodnatý průjem. Pacienti s MC mohou trpět bolestmi břicha, fekální inkontinencí a váhovým úbytkem – tedy příznaky, které výrazně snižují kvalitu jejich života. Neobvyklá není ani asociace MC s autoimunitními onemocněními, jako je revmatoidní artritida, onemocnění štítné žlázy, cukrovka nebo celiakie.

Sliznice tlustého střeva pacientů s MC se při kolonoskopii jeví jako normální. Z tohoto důvodu bývá u pacientů s MC mnohdy chybně stanovena diagnóza syndrom dráždivého tračníku (IBS). V diagnostice MC hraje nezastupitelnou roli provedení vícečetných biopsií odebraných ze sliznice v celém průběhu tlustého střeva a jen výsledek histologického vyšetření může prokázat, zda je chronický průjem způsoben lymfocytární (LC) nebo kolagenní (CC) kolitidou. Klinický průběh LC a CC se neliší, LC však doprovází zvýšení počtu lymfocytů ve střevní sliznici, zatímco pro CC je charakteristické ztluštění kolagenní vrstvy sliznice tlustého střeva.

U aktivní MC jsou jako terapie první volby předepisovány krátkodobé léky s budesonidem

Zdravotničtí pracovníci by měli pacienty, kteří si stěžují na chronický vodnatý průjem, pečlivě vyšetřit a zvážit cílenou diagnostiku MC. Následující video tyto úvahy zdůrazňuje

U aktivní MC jsou jako terapie první volby předepisovány krátkodobé léky s budesonidem1 .

1. References: EMCG Guidelines: Munch et al. J Crohns Colitis 2012; 6(9):932-45. Epub 2012 Jun 15.

 

 

Download the mnemonic as jpeg