Search website

If you cannot find, what you are looking for, try searching for it below or visit our FAQ-page.

Close

VistaPrep™ na bázi polyethylenglykolu (PEG) s citrusovou příchutí se používá k čištění střev. Přípravek VistaPrep™ je indikován v rámci přípravy střeva před kolonoskopií. Kolonoskopie je jednou z nejčastěji používaných metod screeningu kolorektálního karcinomu (CRC)1. VistaPrep™ slouží k přípravě 3–4 litrů rekonstituovaného roztoku s možností děleného režimu dávkování2.

Podrobné informace pro správné použití jsou k dispozici ve čtyřech jazykových verzích na stránkách www.vistaprep.info

Poslední aktualizace: říjen 2017.

1. Centers for Disease Control and Prevention. Vital signs: colorectal cancer screening test use – United States, 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62:881–8

2. Kilgore TW et al. Bowel preparation with split-dose polyethylene glycol before colonoscopy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Gastrointest Endosc. 2011;73:1240-45

Všechny zde použité nebo zmíněné ochranné známky jsou chráněny zákonem. K ochranným známkám společnosti Tillotts Pharma AG patří Tillotts®, Asacol™, Octasa™, Fivasa™, Lixacol™, Asacolon™, Colpermin™, VistaPrep™, Entocort™, Entocir™, Entocord™ a Budecol™, přičemž jsou registrované nebo přihlášené až v 70 zemích. Práva na Entocort, včetně práv k ochranné známce, vlastní Tillotts v různých zemích (probíhá převod povolení k uvedení na trh na společnost Tillotts) kromě USA.

Informace o produktech na těchto webových stránkách jsou omezené: cílem je poskytnout široké veřejnosti přehled o činnosti společnosti Tillotts pro obecné informační účely. Mohou tedy obsahovat podrobnosti o produktu, který není dostupný ve vaší zemi, případně informace, které zde nejsou platné. Tillotts se zříká odpovědnosti za přístup k informacím, jež nemusí být v souladu s některým předpisem nebo normou v konkrétním státě. Více informací mohou podat místní regulační úřady, ovšem ne všechny produkty jsou dostupné v každé zemi. Ohledně léčebného postupu je tedy vhodné obrátit se na odborného lékaře.

VistaPrep™

VistaPrep™